top of page

Vilkår for påmelding til ridekurs hos Stall Mule

Ved påmelding til våre kurs godtar du våre vilkår

Risiko og sikkerhet

 1. Ridning er å anse som en risikosport og det er en risiko for fall, bli tråkket/ dyttet på, bli bitt etc. Vi gjør vårt ytterste for å ivareta sikkerheten og har rutiner og prosedyrer for å minske risikoen så godt det går når man håndterer et stor fluktdyr.

 2. Personer som ikke retter seg etter våre rutiner for hestehold, sosiale regler, NRYFs regler for behandling av hest og stallregler vil bli kontaktet av stallens personale og evt bli bortvist. 

 3. Vi anbefaler alle å tegne egen ulykkesforsikring. Stall Mule har egen ansvarsforsikring

Utgifter

Stall Mule er en privateid rideskole som ikke mottar økonomisk støtte fra kommunen eller andre aktører man kan søke pengestøtte fra. Alle inntekter fra rideskolen, arrangementer, oppstalling av privathester og andre aktiviteter går til å dekke løpende utgifter for drift av anlegg, fôr, flis, halm, hovslager, veterinær og utstyr til hester, innkjøp av rideskolehester, lønn til ansatte mm. Prisen på våre tjenester er satt ut i fra de utgiftene vi har for å produsere ridetimer og andre aktiviteter. Utgiftene til hestene løper uavhengig om rytteren møter opp til timen eller ikke.

Angrerett

Ridekurs/rideskole/stevner/arrangementer
Med bakgrunn i angrerett-lovens paragraf 22, punkt m, er levering av tjenester knyttet til fritidsaktiviteter, når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, unntatt fra angreretten. Alle våre ridekurs er derfor unntatt angrerett, og er økonomisk bindende ved påmelding. 

Påmelding

 1. Det er økonomisk bindende påmelding på alle våre ridekurs

 2. Timeplan, nivåinndeling og faktura blir sendt ut i midten av hver måned. Det er opp til den enkelte å gjøre rede for denne mailen og etterspørre om du ikke har fått. Faktura skal være betalt før oppstart av ridekurs den påmeldte måned.

 3. Alle ryttere aksepterer at det kan tas situasjonsbilder som brukes på rideskolens nettside og i sosiale medier. Det er mulig å reservere seg mot dette ved å sende en mail til oss med barnets navn.

 4. Man er automatisk med måneden etter om man ikke sender en mail for avmelding innen den 12. i den påmeldte måned. Om ikke annen beskjed blir gitt vil deltaker få samme tidspunkt som måneden før.

Utstyr

 1. Unngå hetter og snorer på gensere og jakker. Klærne skal være relativt tettsittende så ikke de henger seg fast i noe eller skremmer ponnien. Gjerne lange sokker over buksebena så ikke buksa sklir opp. Skoene skal ha hel på minst 15 mm og minst mulig snøring. Gummistøvler eller cherrox er fint. Joggesko er ikke tillatt!

 2. Kjøp gjerne et par ridehansker som gir godt grep og beskytter en myk barnehånd mot gnag av tøylen

 3. Du må bruke godkjent ridehjelm. Vi har hjelmer og sikkerhetsvester til utlån. Vi anbefaler å kjøpe egen hjelm for å få en som passer hodefasongen perfekt. Hjelmen skal sitte godt på hodet uten at hakereima er festet. Dersom den sklir fram og tilbake eller sidelengs passer den ikke og har ingen funksjon. Hjelmen mister støtdempingen etter ca 5 år, så vær forsiktig med å kjøpe brukte hjelmer dere ikke kjenner historien til

 4. Ryttere under 18 år må bruke sikkerhetsvest ved all ridning. Vi har noen vester til utlån, men vi anbefaler også her å skaffe egen slik at den sitter best mulig den enkelte.

 

Undervisningen

 1. Riderimen er inkl. puss, stell, påsaling og på- og avstigning. Det er viktig at alle møter opp i god tid til timen slik at undervisningen starter presis. Dersom du er forsinket og ikke gir beskjed i god tid vil vi ikke ha hest klar til rytteren. Hesten sendes tilbake til stallen dersom rytter mangler når leksjonen starter

 2. I sommerhalvåret bruker vi utebanenen og ridehuset. I vinterhalvåret bruker vi ridehuset mest. Tur gjennomføres hele året.

 3. Leksjonene er delt inn i dressur, sprang og tur og i gjennomsnitt har man like mange økter innen hver gren i løpet av et semester. Innen sprangridning starter man med bomarbeid, hopping av hinder introduseres når rytterne er klare for det. 

 4. Ved dårlig vær vil det kunne bli satt av en hel time med teori. Maks en time teori i måneden.

 5. Rideskolen stiller med leiere om rytter ønsker det.

 6. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon under våre ridekurs. Dette gjelder både rytter, leier, foresatte og eventuelt tilskuere. I noen tilfeller kan instruktør tillate det ved spesielle anledninger, men dette skal være avtalt

 7. Vi har ingen aldersgrense på våre kurs, men vi forbeholder oss retten til å finne passende gruppe for den påmeldte

Dersom vi må avlyse ridetimer

 1. Dersom Stall Mule må avlyse en eller flere time(r) grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.

 2. Vi følger de til enhver tid restriksjoner gitt av myndighetene som gjelder smittsomme sykdommer på hester og mennesker.​

Fravær

 1. Elever har ikke rett til å ta igjen ridetimer ved fravær

 2. Dersom eleven ikke kan delta på ridetimen sin, må vi ha beskjed så tidlig som mulig slik at vi unngår å gjøre klar hester som ikke skal gå i ridetimene. Dette er for å unngå stress for hestene og dobbeltarbeid for våre ansatte

bottom of page