top of page

Vi tilbyr

R I D E T I M E R   O G   G Å R D S O P P L E V E L S E

På Stall Mule tilbyr vi ridetimer, både til erfarne og ferske ryttere, både på bane og på tur i nærområdet. Vi tilbyr også alternative opplegg for barn og ungdom som ønsker å være med dyr, på faste ettermiddager og kvelder. Ta kontakt med oss for å finne et tilbud som passer deg eller ditt barn. Vi har faste kurs mandag, tirsdag og torsdag. Det er også mulig å få seg hest på fôr.

B A R N E B U R S D A G

Ønsker du å feire bursdagen din hos oss? Men ridning, lek, pizza og saft? Vi ordner alt og foresatte trenger ikke være her med mindre de vil/må.

B E S Ø K S G Å R D

Er barnehagen eller skolen din på utikk etter en alternativ læringsarena? På Stall Mule tilbyr vi stell og fôring av hester, kaniner, katter og hunder. Vi tilbyr også varierte gårdsaktiviteter, natursti og områder for utendørs undervisning. Ta kontakt for avtale.

S T A L L P L A S S   E L L E R   U T E G A N G

Vi har plass både på utegang eller i boks. På utegang får man fri tilgang på grovfor, halmseng i leskur, saltstein og frostfritt drikkevann på vinteren. På sommeren har vi også mulighet for beite. De som vil ha hesten inne på boks får inkludert 10 kg ensilage. Alle foringer og ut- og innslipp er inkldert mandag - søndag. Man kan velge om man vil ha hesten alene eller i flokk. Alle får et salskap hver og ekstra lagringsplass på låven. Alle får bruke stallens fasiliteter som varmerom, tørkerom, toalett, vaskespilt, kursstall med bokser (utenfor kurstid), ridebane og ridehus.

bottom of page